Hlavní řády a přípojky

V odvětví investic se dozvíte, že jednou z našich aktivit je tvorba území. Tedy vyhledání vhodné stavební parcely, rozparcelování, zajištění infrastruktury.

S tímto přímo souvisí výstavba hlavních řádů inženýrských sítí plynu, vody, elektřiny a kanalizace spádové a tlakové, veřejné osvětlení, komunikace.

Zajišťujeme tuto oblast od projektu po realizaci.