Statické a sanační práce

Mnoho nemovitostí stárne, mnohé mají v sobě trhliny, v oblasti poddolovaného Ostravska se jedná o poměrně častý jev. Základy mohou být narušeny, izolace se opotřebovává, což způsobuje erozi zdí. Takzvané bílé krystalky soli, které zprvu vypadají jako druh plísně rozežírají pozvolna dům.

Zajišťujeme sanační práce a při havarijních stavech nemovitostí necháváme zpracovat statický posudek na jejich záchranu.

Spolupracujeme s hydrogeology, kteří nám pomohou určit hladinu a toky spodních vod.