Stavební práce malého a středního rozsahu

Jelikož samotná stavba rodinného domu není jediné co vám umožní zabydlet se, měla by stejná firma, která Vám staví RD, umět nabídnou i doplňkové práce.

  • Přípojky
  • Vodní díla (ČOV, závlky, drenáže, žumpy, studny)
  • Komunikace a zpevněné plochy
  • Oplocení, brány a branky
  • Okrasné zahrady