Přípojky

Zde je zapotřebí kooperace s jednotlivými provozovateli energií. Například společnost ČEZ provádí přípojku pouze po rozvaděč. V případě, že na vašem pozemku je umístěný sloup napětí, klient si musí sám provést celou realizace včetně rozvaděče.

Jednotlivé vodárny, plynárny a ostatní provozovatelé energií mají specifické požadavky na svá zařízení. Většinou své podmínky zmíní již při vyjádření k projektové dokumentaci, ale je zapotřebí jim pro jejich část práce připravit terén a umístění tak, jak vyžaduje místně příslušný šéf daného odvětví.