Vodní díla

Bez likvidace dešťových a splaškových vod stavební úřad výstavbu RD nepovolí. Řešení je mnoho a jsou různá.

Poradíme vám, jak jsou jednotlivá řešení finančně náročná, jak zajistit správné fungování, případně jak ušetřit.