Uskladnění zeminy a suti

Pokud terén na vaší stavbě nedovoluje uskladnění či rozhrnutí zbylé zeminy, případně suti při demoličních pracích, je zapotřebí tento materiál odvézt a uskladnit.

Přebytečnou zeminu je nutné odvézt, poplatky za uložení na skládce je však poměrně drahé.

V realitní sekci zjistíte, že jsme vlastníky několika parcel. Na těchto parcelách jsme vám schopni nabídnout uskladnění suti či zeminy za zvýhodněných podmínek.